dimecres, 2 d’abril del 2008

TECNOLOGIA NOVA i CABLEJAT.

L'Ajuntament ha encarregat a GESTINET acabar el cablejat de l'escola. Aquesta empresa d'informàtica, amb el suport de la brigada municipal, acabarà de cablejar el centre, fent arribar les connexions als mòduls i a l'edifici del parvulari amb l'objectiu de poder treballar en xarxa i a la Xarxa des de totes les aules de l'escola. Esperem poder garantir les connexions al llarg d'aquest trimestre.
Quan es va fer l'edifici nou, l'ajuntament ja va cablejar els espais de nova creació, però no es va arribar a l'edifici antic, ni als móduls instal·lats posteriorment.
També, en el darrer Consell Escolar, es van aprovar diferents adquisicions de material informàtic que acabaran de garantir les infraestructures mínimes per a poder seguir introduint les Tecnologies al currículum.