dimarts, 27 de març del 2012

dilluns, 26 de març del 2012

L'ESCOLA EXPOSA A LES IV JORNADES ESPURN@

L'ESCOLA HA ESTAT PRESENT A LES IV JORNADES ESPURN@

El projecte Espurn@ és una iniciativa del Departament d’Ensenyament i de l'ICE de la UAB. És una plataforma col·laborativa de treball en xarxa, adreçada bàsicament al professorat i a l’alumnat de les aules d’acollida, agrupaments de diversificació curricular (aules obertes, flexibles, projectes, etc.), però també als de l’aula ordinària.
Es basa en dos conceptes fonamentals: el de comunitat i de treball telecol·laboratiu.

L'escola ha presentat el treball sobre poesia que porta a terme des del curs passat amb Lola Casas i enguany amb els Haikus.
Al nostre centre també es participa o es fa ús d'altres activitats Espurn@ com Noticies, un Xic de ciència, les Mini-WebQuest o els Karaokes.