divendres, 11 de desembre de 2009

L'EDUCACIÓ LENTA

Més, abans i més ràpid no són sinònims de millor. Aplicar aquesta afirmació a l’escola i a l’educació és una de les qüestions a les quals l’autor intenta donar resposta en aquest llibre en el que es replanteja el temps, no des del punt de vista organitzatiu, sinó amb la intenció de trobar noves dimensions que donin sentit, entre d’altres, a la diversitat de ritmes d’aprenentatge. L’educació lenta és un paradigma que no pretén fer les coses a poc a poc, sinó saber trobar el temps just per a cadascú i d’aplicar-lo en cada activitat pedagògica. Educar per a la lentitud significa ajustar la velocitat al moment i a la persona. Font ABACUS

Un llibre de Joan Domènech
Fitxa del llibre Altres espais amb informació? http://educaciolenta.blogspot.com/ http://joandf.blogspot.com/