dimecres, 2 de gener de 2008

L'ESCOLA A LA PREMSA COMARCAL. 3de8


"El 3 de vuit"
Dues escoles de la comarca exposen la seva experiència a les VI Jornades AXIA
OLESA DE BONESVALLS - SANT SADURNÍ

L’associació de càrrecs directius de l’educació pública de Catalunya, AXIA, va celebrar les seves sisenes jornades a la seu de l’IES-SEP (Escola del Treball de Barcelona) a principis de mes, amb el títol “Davant dels reptes de l’educació: una
direcció professional” a les quals van assistir més de 250 persones i representants de diferents associacions de directors i directores de l’Estat Espanyol que formen part de FEDADI.
Dues escoles de l’Alt Penedès, el centre integrat M.Jacint Verdaguer de Sant Sadurní i el CEIP Pont de l’Arcada d’Olesa de Bonesvalls, van participar amb dues ponències en la sessió dedicada a la presentació d’experiències en set àmbits reals de direcció, en la qual es pretenia segons paraules de la Rosa Borràs, que la va
organitzar, coordinar i moderar, “compartir coneixement i especialment pràctica i models des del bon saber fer dels centres educatius i dels equips directius”. A la taula els acompanyaven la directora i els directors dels altres centres, un centre concertat i tres IES, entre ells Manuel Gómez, director de l’IES Camí de Mar de Calafell, recentment nominat amb el Premi Nacional d’Educació pel seu treball d’igualtat d’oportunitats i excel·lència.
Clara Ponce i Rosa Soler, en representació de l’escola d’Olesa, van exposar el seu projecte d’escola que lliga escola rural i escola inclusiva. Una estructura flexible i variada que basa la seva organització en grups heterogenis i l’atenció a la diversitat, el treball cooperatiu, l’aprenentatge entre iguals... Tot plegat, característiques pròpies de les escoles rurals. Josep Maria Esteve, director de l’escola de Sant Sadurní, va iniciar la seva ponència fent referència
a l’èxit que assoleixen les escoles rurals a les proves de competències bàsiques i es va referir al seu projecte explicant que el més important no és tenir molta maquinària i molts materials tecnològics, sinó tot el treball pedagògic que hi ha al darrera. Un projecte que lliga TIC i currículum que pretén aconseguir alumnes autònoms, participatius i col·laboradors, preparats per a viure i conviure en la societat que els ha tocat de viure.
Les Jornades les havia inaugurat el conseller d’Educació, Ernest Maragall, el president d’ESHA (European, School Heads Association), Burkhard Mielke, el vicepresident de FEDADI, Vicenç Bagueto i el President d’AXIA, Carles Mata. Les Jornades també van comptar amb la participació de Solveir H.Dahl, presidenta de l’associació de directors i directores de Noruega, el professor Luis Batanaz de la Universitat de Còrdova, Francesc Longo, professor d’ESADE i Nelida Zaitegi, directora del programa d’equips directius del govern basc entre d’altres, a
més de la participació de parlamentaris de tots els partits polítics.